Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde... se můžete setkat s ukázkami našeho "duchaplného" učení

Nikdy jsem nepochopila k čemu je například tohle:

Posloupnost je funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel N. Posloupnost dělíme na nekonečnou pokud je jejím definičním oborem celá množina N a konečnou, pokud je jejím definičním oborem pouze prvních n čísel z oboru přirozených čísel. Pokud se výhradně neřekne, že se jedná o posloupnost konečnou, předpokládá se posloupnost nekonečná.

I.1.2. § 6 Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

VINKULACE: Opatření, kterým se omezuje disponování s cennými papíry. Nakládání s vinkulovanými papíry se váže na heslo, nějaký účel, splnění podmínky ap. Takové opatření je poznačeno přímo na papíru nebo je vede v patrnosti instituce, u níž se uplatňují nároky s cenným papírem spojené.
Vázání výplaty vkladu nebo prodeje cenného papíru na splnění určité podmínky je nástrojem vkladatele proti neoprávněnému nebo nežádoucímu výběru jeho vkladu.

Uhlík, chemická značka C, (lat. Carboneum)je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě. Sloučeniny uhlíku jsou jedním ze základů světové energetiky, kde především fosilní paliva jako zemní plyn a uhlí slouží jako energetický zdroj pro výrobu elektřiny a vytápění, produkty zpracování ropy jsou nezbytné pro pohon spalovacích motorů a tak silniční dopravu. Výrobky chemického průmyslu na bázi uhlíku jsou součástí našeho každodenního života ať jde o plastické hmoty, umělá vlákna, nátěrové hmoty, léčiva a mnoho dalších.

DALŠÍ NESMYSLNÉ DEFINICE SE ZDE OBJEVÍ POSTUPEM ČASU.